Igor Liba o fungovaní hokejového zväzu: „Pomýlili si svoje poslanie a šafária s peniazmi.”

Pred dvoma týždňami vyšiel na tejto stránke článok o finančnej pomoci Slovenského zväzu ľadového hokeja mládežníckym klubom. Zo všetkých oddielov východného Slovenska len Igor Liba (59 r.) na plné ústa povedal, čo prežíva: „Nahneval ma postoj iných organizácií. Keď sa s nimi rozprávam, všetci frflú, akí sú nespokojní s prácou zväzu. Ale do médií alibisticky vyhlasujú, že je všetko v poriadku,” hovorí majster sveta z roku 1985. A vecí, ktoré ho v slovenskom hokeji trápia je oveľa viac. „Federácia sa správa ako nadradený subjekt k svojím podriadeným zamestnancom. Nápady a požiadavky našej akadémie neustále prehliada.”

Počas rozhovoru sa Igor Liba vyjadruje v množnom čísle, lebo vystupuje v mene celej akadémie.

Pred vážnejšími témami začnime napriek súčasnej koronakríze optimisticky. Vaša akadémia v Čani (leží dvadsať kilometrov od Košíc) oslávi na jeseň osem rokov. Stále platí, že máte viac než 120 detí a ich rodičia platia mesačne prijateľných štyridsať eur?

„V akadémii máme v súčasnej dobe zaregistrovaných 124 členov – hokejistov. Okrem nich každoročne organizujeme kurzy korčuľovania pre deti rôznych vekových kategórii. Otvorené dvere majú všetci chlapci, ktorí o tento šport prejavia záujem. Čo sa týka členských poplatkov, zatiaľ sa nám dlhodobo darí udržiavať ich na rovnakej výške.“

V článku o finančnej pomoci mládežníckym klubom ste spomenuli, že na chod akadémie potrebujete stotisíc eur ročne. Dotkne sa aj vás pandémia? Budete musieť prijať nejaké krízové opatrenia?

„Na chod akadémie potrebujeme viac ako stotisíc eur. Financie si zabezpečujeme pomocou členských poplatkov, 2 % daní našich sympatizantov, formou vyhlásených projektov a od sponzorov. Nepatríme medzi šťastlivcov, ako sú napríklad mestské organizácie, ktoré získavajú z rozpočtov mesta nemalé finančné prostriedky. Nás zastrešuje obec Čaňa, ktorá nám v rámci svojich možností pomáha, ale nedá sa to porovnať s pomocou klubov v iných mestách. Súčasný kritický stav však pre nás nie je ničím výnimočný. Počas celého obdobia fungovania našej akadémie sme neustále v mimoriadnej situácii.“

Slovenský zväz ľadového hokeja by sa mal riadiť princípmi a prioritami určenými v stanovách na zlepšenie kvality hokejového prostredia. Okrem iných zásad je v stanovách zakotvený aj princíp služby. Citujem: „Volené menované orgány a pracovníci zväzu sú určení na to, aby pre svojich členov poskytovali kvalitné služby. Aký máte názor na úroveň poskytovaných služieb zo strany federácie?

„Podľa nášho názoru tento princíp nie je naplnený. Máme dojem, že SZĽH je náš nadriadený a my sme ich zamestnanci. Pomýlili si občianske združenie s vlastnou firmou. Často sa vyjadrujeme k činnosti zväzu a navrhujeme rôzne riešenia, ako by mohli veci lepšie fungovať. No žiaľ, musíme konštatovať, že na naše požiadavky buď nemáme odpoveď, alebo reakcia príde po niekoľkých týždňoch (aj to na naše upozornenie). Federácia si pri poskytovaní finančnej pomoci kladie podmienky, ktoré sú nereálne a pre kluby zbytočne komplikované.

Už dva mesiace je v slovenskom hokeji najpreberanejšou témou popri (ne)udelení titulu Banskej Bystrici blížiaci sa júnový kongres SZĽH. Na ňom môžu kluby sami rozhodnúť aj o tom, kam poputuje zisk z MS 2019, ktorý je šesť miliónov eur v čistom.

„Členovia výkonného výboru nám však neustále tvrdia, že zisk zo svetového šampionátu je po zdanení len 4,2 milióna eur! My sa preto pýtame, kde sú zvyšné peniaze a načo sa použijú? Alebo sa už použili? Vzhľadom na súčasnú situáciu a krízu v hokejových oddieloch, ktorá vznikla dôsledkom karantény. Navrhujeme, aby sa finančné prostriedky z MS 2019 nerozdeľovali na štvorročné obdobie, ako navrhuje SZĽH aj niektoré kluby. Jednorázová finančná injekcia pomôže mančaftom vyriešiť súčasnú krízu, ktorá by mala byť bez zbytočnej byrokracie a nesplniteľných podmienok. Navrhujeme rozdeliť peniaze podľa potrieb organizácií (napr. podľa počtu detí v oddieli). Vo viacerých krajinách zväzy rozdelili všetky finančné prostriedky mládežníckym klubom a to nebola ani zďaleka taká vážna, mimoriadna situácia, v akej sa v súčasnosti nachádzame my.”

Federácia ponúka všetkým klubom možnosť objednať si určité tréningové pomôcky cez ich prostredníctvo. Pre mládežnícke celky však ide o vysoko nevýhodný obchod.
„Každý klub pozná svoje materiálno-technické zabezpečenie, a preto nie je vhodné predpisovať zoznam pomôcok, ktoré si môže prostredníctvom zväzu objednať. Výber pomôcok by mala posúdiť organizácia sama, ktorá najlepšie vie, čo potrebuje, a takisto ich vie aj lacnejšie nakúpiť. V zozname boli pomôcky, ktoré klub v súčasnosti nepotrebuje, a tie, ktoré by sa zišli, tam nie sú, alebo neboli dodané. Ceny pomôcok sú predražené oproti cenám, za ktoré si ich organizácia môže zabezpečiť sama. Napr. nákup pukov zo strany SZĽH bol v cene 1,30 eur za kus, no oddiely si ich vedia nakúpiť oveľa lacnejšie. My nakupujeme puky v hodnote 0,60 eur!“

V stanovách je uvedené, že sa má hospodáriť účelne, hospodárne a efektívne. Podľa mňa je čírym hyenizmom kúpiť začiatkom marca 2020 trinásťtisíc hokejok za 2,8 milióna eur (cena jednej hokejky je šialených 210 eur) a ešte sa týmto (zlo)činom chváliť v televízii (v relácii Góly, body, sekundy zo 14. mája). A to celé v čase, keď nová sezóna je v nedohľadne, kluby krachujú a mnohí hráči extraligy a prvej ligy nevideli februárovú, resp. marcovú výplatu.

„Napriek upozorňovaniu klubov aj na dohadovacom konaní pred kongresom 2019 zväz neakceptoval názory oddielov a nákup aj tak uskutočnil. Myslíme si, že organizácie samy presne vedia, aké hokejky potrebujú. Je známe, že dorastenci a juniori si kupujú vlastné hokejky podľa toho, aká im vyhovuje, a tie čo dostanú, predávajú cez internet. Nemalé finančné prostriedky uvoľnené na nákup hokejok by tímy určite vedeli efektívnejšie použiť, hlavne v súčasnej pandemickej kríze. Dnešná doba – situácia si vyžaduje uskromňovanie, šetrenie a opatrenia, ktorými by oddiely prežili toto náročné obdobie. Nemáme vedomosť, že by SZĽH vydal opatrenia, ako pristupuje k šetreniu finančných prostriedkov napriek tomu, že od klubov sa to požaduje.”

Máloktorý oddiel to povie otvorene, lebo sa bojí, že po kritike ich zväz odstráni z hokejovej mapy. Ale viacerých funkcionárov doslova rozčertil postoj federácie, že v čase koronakrízy musia zaplatiť aj štvrtú (februárovú) splátku za štartovné. Vy ste povedali, že SZĽH vám minulý rok poslal osemnásťtisíc eur a z toho desaťtisíc ste im zaplatili naspäť na štartovnom.

„Štartovné je zakotvené v Smernici Slovenského zväzu ľadového hokeja o štartovnom a išlo niekoľkonásobne vyššie, ako to bolo pred sezónou 2016/2017. Je rozdelené podľa kategórii. Od 1500 eur do 3 500 eur. Pričom príspevok pre kluby od SZĽH (15% z dotácie MŠVVaŠ) je rovnaký a nerozlišuje sa na kategórie. Zároveň toto štartovné nesmieme vyúčtovať v rámci príspevku pre kluby. V zmluve medzi SZĽH s MŠVVaŠ však nie je zakázané v časti vyúčtovanie použiť štartovné. Navrhovali sme, čo sme aj niekoľkokrát písali SZĽH, aby sa suma štartovného zjednotila pre všetky žiacke a mládežnícke vrstvy. Predídeme špekuláciám venovať sa len jednej skupine, ktorá je pre organizáciu po stránke ekonomickej výhodnejšia. Odstránime diskrimináciu v rámci kategórií a zavedieme systém financovania, ktorým by vyššie kategórie neboli finančnou záťažou pre kluby. Navrhovali sme zväzu jednotné štartovné v sume 200 eur na jednu skupinu.“

Na záver poďme k téme rozhodcov. V stanovách je zakotvené, že zväz organizuje ligu SZĽH a ostatné súťaže. S tým je spojené aj delegovanie rozhodcov mládežníckych súťaží, ktoré majú za úlohu regionálne zväzy. Regionálne zväzy delegujú a kluby zabezpečujú personálne a mzdové zabezpečenie. Oddiely uzatvárajú pracovno-právne vzťahy a vyplácajú rozhodcov a činovníkov.

„Súčasný model zastrešenia rozhodcov je veľmi komplikovaný. Niekoľkokrát sme ho pripomienkovali a navrhovali zjednodušenie. Ide hlavne o to, aby aj mládežnícki rozhodcovia patrili pod správu zväzu tak, ako sú kategórie kadeti, dorast, juniori a muži, vrátane extraligy.“

Napriek tomuto všetkému vám nechýba pracovné nadšenie a budete bojovať aj naďalej, lebo práca v akadémii vás spolu s ďalšími dvanástimi trénermi a trénerkami nesmierne baví, nie?

„Áno, práca v hokejovej akadémii ma správne nabíja. Máme veľmi šikovné deti, ktoré nám robia radosť, a výborný kolektív rodičov a trénerov, ktorí svoje znalosti a schopnosti rozdávajú svojim zverencom. V akadémii sme si vytvorili rodinu, ktorá drží spolu aj v dobrých aj v zlých časoch. Verím že naše odhodlanie nám ostane ešte veľa rokov a hokejovému svetu vychováme skvelých športovcov a budúcich reprezentantov.“

Súvisiace články:

Zanechať komentár