Mládežnícke kluby z východného Slovenska čakajú na kongres. “Peniaze od zväzu nám pomohli, ale situáciu nevyriešili.”

V polovici apríla odpálili časovanú bombu extraligové kluby. „Od Slovenského zväzu ľadového hokeja požadujeme okamžitú finančnú injekciu vo výške 880 tisíc eur.“ Odpoveď Slovenského zväzu ľadového hokeja bola okamžitá, ale len na papieri. Generálny sekretár Miroslav Valíček pre stránku hockeyslovakia.sk povedal: „Okrem tejto sumy registrujeme žiadosť prvoligových mužstiev vo výške 250 tisíc eur a mládežnícke subjekty chcú 4,2 milióna eur. Keby sme splnili všetky tieto požiadavky, zo zisku z MS (šesť miliónov eur) by nám nezostalo nič. Ako prišiel druhý najvyššie postavený človek federácie k vysokej sume vyše štyroch miliónov? Je to návrh zo strany mládežníckych oddielov na zaplatenie trénerov po dobu štyroch rokov. 

Čiže extraligové a prvoligové organizácie žiadajú ihneď od federácie spolu 1,1 milióna eur. Ale mládežnícke celky chcú čiastku 4,2 milióna eur rozložiť na 48 mesiacov. 

K dnešnému dňu (14. 5.) nevyslyšal manažment federácie ani jednu z troch požiadaviek. Koncom apríla však prišiel SZĽH s konkrétnou pomocou pre mládežnícke kluby. Každej z piatich kategórii (mladší žiaci, starší žiaci, kadeti, dorast, juniori) pomôže čiastkou 500 eur brutto (odvody do sociálnej poisťovne predstavujú 168 eur a do zdravotnej 70 eur) na plat jedného trénera počas troch mesiacov. Jeden tím tak môže dostať najviac 2500 eur brutto. Celková suma pomoci sa môže vyšplhať do výšky 237 tisíc eur. 

Lenže aj podľa nižšie uvedeného textu táto pomoc funkcionárov z východu republiky neuspokojila. Pozornosť zainteresovaných tak mieri ku koncu júna. V sídle zväzu a takisto vo všetkých kluboch na malebnom Slovensku vedia, že o všetkom sa rozhodne na kongrese. „Nastala hra o čas. Federácia robí všetko preto, aby získala priestor na manévrovanie. Keď budú organizácie na výročnom sneme jednotné, svoje nároky si presadia,“ hovorí nemenovaný funkcionár. 

Autor článku položil predstaviteľom mládežníckych klubom z východného Slovenska tri rovnaké otázky 

1. Je pre vás dostačujúca suma päťsto eur brutto na jednu kategóriu počas doby troch mesiacov? 

2. Mládežnícke kluby žiadajú od federácie sumu 4,2 milióna eur na štyri roky na platy mandátnych trénerov. Budete na júnovom kongrese hlasovať za presadenie tejto požiadavky? 

3. Ako sa vám komunikuje so Slovenským zväzom ľadového hokeja? 

Kluby sú zoradené podľa abecedného poradia. V zátvorke sú kategórie, na ktoré klub môže dostať príspevok 

Za Gelnicu hovorí manažér klubu a člen výkonného výboru Ladislav Gross  

1. V našom oddieli nemáme platených trénerov ani funkcionárov. Keby nám zväz poslal dva a pol tisíc eur, som nadmieru spokojný. Ale my o to ani nežiadame. Sme solidárni voči ostatným klubom, ktoré potrebujú pomoc viac ako my. V Gelnici využívame jedine tréningové námety na športovú prípravu, ktoré pripravil zväz.“ 

2. Nároky organizácií sú rôzne a každý klub má inú štruktúru. Niektoré celky majú všetky kategórie v mládežníckych súťažiach, iné polovicu a sú oddiely, ktoré len začínajú. Sú tímy, ktoré mali v minulosti mandátnych trénerov, ale mnoho ich aj nemalo, a v budúcnosti ich pravdepodobne ani mať nebudú. Vo výkonnom výbore som navrhol, aby sa nerozprávalo za všetky mužstvá, ale nech každá organizácia povie, koľko eur potrebuje na chod klubu. Tieto financie by následne oddiel použil na financovanie trénerov, alebo na inú činnosť v rámci svojej organizácie. Podľa mňa by malo ísť o cifru menšiu ako 4,2 milióna eur. 

3. S komunikáciu nemáme žiadny problém. Aj keď môj pohľad je určite ovplyvnený tým, že som členom výkonného výboru. Tým som pri všetkom podstatnom. Ale viete, ako to je. Sto ľudí má sto názorov. V Gelnici sme nemali problémy so žiadnym vedením SZĽH. Nerebelujeme a sme vďační za každú pomoc. 

Za Hummenské levy hovorí manažér klubu David Godžák (mladší, starší žiaci a kadeti) 

1. V našom klube máme taktiež predprípravku a prípravku a týchto dvoch skupín sa finančná pomoc netýka. V príspevku sa taktiež neprihliada na asistentov trénerov. V predprípravke máme päťdesiat detí a to ťažko zvládne jeden človek, keďže na tréning prichádzajú aj škôlkari. 

2. Sme odkázaní na pomoc mesta a sponzorov. Dnes sa nám mesto nemôže zaručiť žiadnou konkrétnou sumou a o sponzoroch ani nehovorím. Tí majú problémy sami so sebou, resp. so svojimi zamestnancami. Firmy ani nepomýšľajú nato, aby dali peniaze na šport. Pre tieto fakty budeme jednoznačne požadovať, aby sa určitá suma zo zisku z MS vyčlenila na pomoc klubom. 

3. Náš oddiel je na hokejovej mape krátko. Počas Vianoc 2018 sme prežili kritickú situáciu. Vtedajší riaditeľ Marek Šmída povedal, že o hokej už viac nemá záujem. Vstali sme z popola. Komunikácia je zatiaľ dobrá, len stále sa čaká, čo bude s peniazmi z majstrovstiev sveta. 

Za Kežmarok hovorí prezident klubu Martin Griglák (mladší žiaci) 

1. Všetkým zamestnancom sme všetko vyplatili a trénerom nedlhujeme ani cent. Sezónu sme ukončili nulou. Pre tieto skutočnosti sme so sumou päťsto eur spokojní. 

2. Každé euro je dobré, ale keď sa nebude dať pomôcť, tak bohužiaľ… Doba je taká, aká je, a treba sa s tým zmieriť. Každý oddiel by však mal od federácie niečo dostať. V opačnom prípade budeme musieť nájsť financie vlastnou cestou a nejako prežiť letné mesiace. 

3. Náš klub vznikol minulý rok. So zväzom sme vybavovali určité veci, ale z ich strany je to slabšie. Mali by sa viac sústrediť na mládež a s ňou pracovať, lebo hokej na Slovensku pomaly zaniká. Nemalo by sa neustále rozprávať o zisku z majstrovstiev sveta. V našom klube robíme všetko prehľadne. Keď nám dá peniaze mesto, sponzor, zväz alebo rodičia príspevky, každý vie, kam putujú. Či už ide o prepravu, stravu alebo výstroj. Dovolím si povedať, že sme borci. Máme tretí, štvrtý a piaty ročník, celkovo sa venujeme 96 deťom, ktoré sú spokojné. 

Za Košice hovorí manažér klubu Ján Šťastný (všetky mládežnícke kategórie) 

1. Mám prehľad o tom, ako fungujú akadémie a financovanie trénerov mládeže v Čechách. Rešpektujem názor federácie, že použiť peniaze zo zisku z MS na mládež, resp. na oddiely, nie je ideálne. Zväz by mal pomôcť mládežníckym koučom, a my sme radi, že nám prispeli na výplatu piatich kľúčových trénerov. Na druhú časť výplaty musíme nájsť prostriedky od mesta alebo iných subjektov. Nechcem špekulovať, či výška podpory stačí alebo nie. Isté je, že tréneri nemôžu byť tri či štyri mesiace bez výplaty. 

2. Zatiaľ nemám informácie, čo presadzujú iné kluby. Pokiaľ budeme pozvaní na debatu a bude možnosť podporiť koučov, nebránime sa tomu. Určite však nenaliehame na federáciu, že to tak musí byť. Som zástancom zlatej strednej cesty. Musí to dávať zmysel obidvom stranám. Jedna vec je požadovať peniaze, no dôležité je tiež vedieť, kam tieto peniaze pôjdu. Či sa náhodou nepoužijú na profesionálny hokej. Zrejme by bolo správne, aby sa výplaty posielali priamo trénerom na účty. Tak to robia aj v Čechách. 

3. S komunikáciou nemáme žiadny problém. S Miroslavom Šatanom som v pravidelnom kontakte, stretli sme sa asi päťkrát. V spojení som taktiež s Miroslavom Valíčkom. Teší ma, že predstavitelia federácie občas zavítajú aj na východ. Ľudia v jednotlivých pozíciách na zväze nám vždy pomohli, keď sme niečo potrebovali. 

Za Liba Academy 11 Košice hovorí majiteľ akadémie Igor Liba (mladší žiaci a kadeti) 

1. V kategórii mladších žiakov nám dávajú dvestopäťdesiat eur na jedného trénera a je okolo toho neuveriteľne veľa vybavovačiek. Niečo strašné. Keď chcú pomôcť, nech peniaze pošlú priamo koučom a nech od nich nevyžadujú milión dokumentov. Najprv hovorili o čísle päťsto eur na jedného. O tri dni neskôr povedali, že sumu treba rozdeliť medzi dvoch (piata a šiesta trieda). Pre čiastku dvestopäťdesiat eur nebudem vypisovať toľko papierov. Toto nie je pomoc, ale šikanovanie. Takúto sumu mi dá ktorýkoľvek podnikateľ. Aj v prvých potravinách, do ktorých zájdem. Na réžiu klubu potrebujem stotisíc eur ročne. 

2. Je zbytočné podporovať mandátnych trénerov, pokiaľ nebudeme mať na prevádzku arén. V prvom rade treba zabezpečiť financovanie štadiónov. Keď nebudeme mať kde trénovať, nebudem mať ani koho trénovať. Dennodenne sledujem v televízii, ako kluby plačú, že je kríza, že im mestá nepomôžu a nevedia, ako budú pokračovať. Ja však toto celé zažívam už osem rokov! Chodím po celom Slovensku, zháňam peniaze, prosíkam a presviedčam ľudí. Toto isté teraz čaká aj iné oddiely. Ja nepotrebujem hokejky od zväzu, ktoré stáli dva a pol milióna eur. Deti ich zoberú a predajú, lebo majú svoje. Keby dali mne dva a pol milióna eur na chod akadémie, na pätnásť rokov by som mal po starosti! Zväz neustále tvrdí, že peniaze od ministerstva školstva (desať miliónov eur) sú viazané na infraštruktúru. Toto by sa však malo zmeniť. Lebo nám z roka na rok ubúda detí. Pred necelou dekádou hralo na Slovensku hokej štyritisíc detí a teraz je ich o polovicu menej. 

3. Ani sa nepýtajte. Od federácie som minulý rok dostal osemnásťtisíc eur a z toho desaťtisíc som im zaplatil naspäť na štartovnom. Ja sa nepotrebujem ukazovať v televízii a fotografovať do novín. Za mnou je osemročná práca. V akadémii mám koučov, ktorí sú bývalí hokejisti. Spolu je ich dvanásť a to možno nemajú ani v HC Košice. Snažím sa, aby bolo všetko na najvyššej úrovni. Ale nikto mi nepomôže, jedine sám si musím pomôcť. Bojujem a budem bojovať aj naďalej.“ 

Za Michalovce hovorí manažér klubu Jozef Kužma (všetky mládežnícke kategórie) 

1. Pomocou tohto príspevku vieme zaručiť trénerom také platy, aké mali pred pandémiou. Celý proces trval pre pandémiu trochu dlhšie, ale sme radi za takúto pomoc. 

2. Východoslovenské kluby ma zvolili do pracovnej skupiny, ktorá pripravila návrh na rozdelenie zisku z majstrovstiev sveta. Stred Slovenska zastupuje Lukáš Jurík a západ krajiny Branislav Semančík. Dali sme dohromady peňažný model pre mládežnícke oddiely. Ide o milión a päťdesiat tisíc eur na jeden rok. Spolu o ide o sumu 4,2 milióna eur na štyri sezóny. Výška pridelených financií by sa mala rozdeľovať podľa počtu prihlásených mužstiev v súťažiach riadených SZĽH. Teraz čakáme, aký návrh pripraví hokejový zväz. Tieto dve skupiny následne určia čiastku, ktorú predložia, na júnový kongres. Plán je koncepčný, rozdelený na štyri roky, určený pre koučov žiakov, kadetov, dorastu a juniorov. Na pomoc počas koronakrízy sme žiadali od zväzu 640 tisic eur. SZĽH vypracoval svoju plán, ktorý schválil VV v maximálnej výške 237 tisíc eur. Ďalšia pomoc klubom by mala byť zverejnená v najbližšom období. O zisku z MS sa bude rozhodovať na kongrese. 

3. S komunikáciou som spokojný. Aj keď niekedy máme rozdielne názory, vždy sa snažíme dosiahnuť rozumné riešenie. Navzájom sa potrebujeme a robíme všetko preto, aby sme vychádzali. Len vtedy pôjde hokej správnym smerom. 

Za Poprad hovorí manažér klubu František Štolc (všetky mládežnícke kategórie) 

1. Finančné záležitosti ohľadom koučov rieši náš riaditeľ Ľudovít Jurinyi. Môj názor je taký, že je to určite lepšie ako nič. 

2. Platenie „mandátnych“ trénerov som zažil na vlastnej koži, keď som pracoval v Nitre a v Poprade. Nebolo to vôbec zlé, len treba odstrániť určité nedostatky. Inak je to dobrá myšlienka.“ 

3. S úrovňou komunikácie sme spokojní, nemáme žiadny problém. Ak niečo potrebujeme, zavoláme a dostaneme odpoveď. Našou veľkou výhodu je, že Ľudovít Jurinyi je členom VV a informácie máme z prvej ruky. 

Za Prešov Penguins hovorí riaditeľ klubu Peter Potočňák (všetky mládežnícke kategórie) 

1. V danej situácii príspevok určite pomôže. 

2. Návrh podporíme. Vieme, ako to celé fungovalo v minulosti. Hokeju a klubom by to pomohlo. 

3. Vidím, že federácia sa v tejto kritickej situácii snaží niečo urobiť, aby oddiely prežili a mohli fungovať. Naša organizácia teraz dva roky trénovala a hrávala zápasy v Košiciach. Čo sa týka štadióna v Prešove, koncom augusta by mala byť dokončená nová strecha. 

Za Sabinov hovorí štatutárny zástupca klubu a tréner Daniel Bortňák (mladší žiaci) 

1. Sme vďační za každé euro, ale pri sume päťsto eur brutto je zbytočné hovoriť, či je to dostačujúce. Je to málo, z toho si zaplatíte akurát bývanie a určite je okolo celého procesu veľa vybavovačiek. Keby naši tréneri nepracovali ako učitelia, určite by neprežili. Pretože ak klub nevykonáva svoju činnosť, nemá ani peniaze. Žijeme z dotácie od mesta, sponzorov a z poplatkov rodičov. To je všetko. Napriek tomu máme veľa detí a odvádzame skvelú prácu. Nábory robíme už v škôlkach. V predprípravke a prípravke máme vždy dvadsať až tridsať detí. Momentálne riešime jeden projekt na vybudovanie šatní, aby sme mohli mať hokejové triedy až do deviatej triedy ZŠ. 

2. Keby niektorých koučov platil zväz, bolo by to skvelé. Mohli by sa svojej práci viac venovať a napredovať v nej. Peniaze, ktoré boli pôvodne určené im, by sa mohli využiť inde. Napríklad pri budovaní infraštruktúry. 

3. Vedenie federácie náš navštívilo a povedali nám, že máme veľký potenciál, no nemáme primerané podmienky. Chýba nám modernejší štadión, šatne. Pravidelne chodíme na stretnutia s primátorom Sabinova, lebo teraz potrebujeme nový chladiaci systém. Komunikácia so zväzom je určite lepšia, posúva sa vpred. Kúpili nám výstroje pre najmenších a termíny nemeškali. 

Za Spišskú Novú Ves hovorí riaditeľ klubu Peter Potenga (všetky mládežnícke kategórie) 

1. Každá pomoc je dobrá. Vďaka tomuto príspevku sme mohli dať piatim koučom záruku, že môžu pokračovať vo svojej práci. Vedia, čo bude a nie sú frustrovaní. Uvítali by sme však oveľa menšiu byrokraciu, čo sa týka získania peňazí. Celý proces by mohol byť oveľa jednoduchší a efektívnejší. Uľahčilo by nám to veľa práce. Či je suma adekvátna alebo nie? To je otázne. Pretože keď sa odpočítajú odvody, suma je o dosť nižšia. Navyše, aby ste mohli príspevok čerpať v plnej výške, treba splniť všetky usmernenia, a nie je ich málo. 

2. Samozrejme, za návrh budeme hlasovať. Napriek rôznym reakciám, názorom a ohlasom, prišli kluby s rozumným riešením. Ak chceme podporovať mládež a budovať slovenský hokej od základov, musíme v prvom rade zaplatiť trénerov. Je to koncepčne veľmi dobre vypracované na dobu štyroch rokov, nielen dvanástich mesiacov. 

3. Predĺženou rukou najužšieho vedenia SZĽH sú regionálni inštruktori a manažéri. S nimi intenzívne komunikujeme. V urgentnom prípade zavoláme generálnemu sekretárovi Miroslavovi Valíčkovi alebo prezidentovi Miroslavovi Šatanovi. Nemáme žiadny problém a keď nejaký vznikne, vieme ho vyriešiť.“ 

Za Trebišov hovorí riaditeľ klubu Dušan Kobeľa (mladší žiaci, starší žiaci a kadeti) 

1. Berieme to tak, že dostaneme aspoň niečo. Ale dúfam, že do budúcna bude pomoc výraznejšia. Teraz prebieha letná príprava, náklady nie sú vysoké a od mesta máme určitý príspevok. Celý proces vieme zaplatiť. Obávam sa však začiatku hokejovej sezóny. Bude treba platiť rozhodcov, výjazdy na zápasy atď. Vtedy budeme potrebovať výraznejšiu pomoc, lebo nastanú väčšie problémy a vyššie výdavky. Čo sa týka žiadostí na príspevok, ich vyplnenie nie je pre manažéra zložité.“ 

2. Viem, že federácia má dispozícii zisk z MS, a každý s ním má nejaké úmysly. Som zvedavý, kam financie nakoniec poputujú. Nikto nepočítal s koronakrízou, tá však bude ešte dlho doznievať. Výrazne ovplyvní športový život a každý oddiel bude potrebovať pomoc. Súkromníci a firmy nebudú môcť podporiť šport a samosprávy budú takisto šetriť. My sme príspevková organizácia a mesto bude musieť nájsť financie na prípravu ľadovej plochy. To však stojí koncom júla nemalé peniaze. Obávam sa, že celý proces chladenia posunú na neskôr. Zväz chce odštartovať mládežnícke súťaže koncom septembra a my minimálne mesiac predtým potrebujeme niekde trénovať. Bude to súboj samospráv s klubmi. 

3. Som spokojný. S regionálnym manažérom Petrom Žifčákom sa rozprávam často. Regionálni manažéri a inštruktori sú predĺženou rukou federácie. Zatiaľ to funguje celkom dobre. Žifčák vie, čo sa deje vo zväze, a tým to vieme aj my. Predtým sme sa informácie dozvedeli z internetu a zápisníc “ 

Za Vranov hovorí tréner Vlastimil Cvengroš (mladší a starší žiaci) 

1. V tejto situácii je každá pomoc dobrá. Z dlhodobého hľadiska však toto opatrenie nie je dostatočné. Iste, každá “papierovačka” človeka zaťaží. Celý tento proces som ešte nepodstúpil. Je potrebné nahlásiť mená koučov jednotlivých kategórií a v našom oddieli je tento proces ešte len v štádiu riešenia.“ 

2. Návrh zo strany klubov určite podporíme. Už dávnejšie bola prax, že vybraní kouči boli platení federáciou. Je to dobrá vec. 

3. Nový manažment federácie na čele s Miroslavom Šatanom nie je vo funkcii dlho. Preto neviem povedať, či naplnili očakávania. Spolu sme komunikovali a náš projekt sa im páčil. Od prvého do siedmeho ročníka (s výnimkou piatej triedy) máme šesť hokejového tried. To všetko len za tri roky! A všetky triedy máme naplnené v dostatočnom počte. Také čísla nemajú ani niektoré veľké organizácie na Slovensku. Sme mladý klub, ktorý si robí dobre svoju prácu a vypláca sa nám to. 

Zanechať komentár